แบ่งปันข้อมูลความรู้จากทั่วโลก ดูดวง เจ้าแม่กาลี ผู้ทำลายล้างพลังชั่วร้าย
ดูดวง

เจ้าแม่กาลี ผู้ทำลายล้างพลังชั่วร้าย

เจ้าแม่กาลี รูปแบบของเจ้าแม่อุมาเทวี เป็นไอดอลที่น่าสะพรึงกลัว แต่ในบันทึกทางศาสนา แม่กาลีเป็นผู้ทำลายพลังชั่วร้าย

ความเชื่อในพลังที่มองไม่เห็น แต่สามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ เป็นความเชื่อพื้นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ มันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์กลัว เริ่มต้นด้วยความเชื่อในอำนาจหลังความตาย ต่อไปเป็นเรื่องราวของเหล่าทวยเทพ และกลายเป็นความเชื่อทางศาสนา เช่นเดียวกับเมืองไทยตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลมีการบูชาผี ต่อมาได้เป็นพราหมณ์ และค่อยๆเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆที่เดินทางไปพร้อมกับผู้ตั้งถิ่นฐาน

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อในปัจจุบันเริ่มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความเปราะบางของสังคมที่ไร้ที่พึ่ง รวมถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ทำให้คนอยากอยู่ต่อ และส่งผลให้มีไอดอลมากมายที่มีเรื่องราวสมมติเกิดขึ้น และเป็นเทวรูปที่น่าเกรงขามเพื่อให้ผู้คนเกรงกลัว

ในเรื่องนี้รูปเคารพของเหล่าทวยเทพ มีเทพีองค์หนึ่งที่น่าสะพรึงกลัว และเป็นเทวรูปที่ยึดถือศาสนาและได้รับศรัทธาสากล ดังนั้น หากคิดจะยกมือสวดมนต์ขอพรจากเทวรูปเพื่อนำมาซึ่งความรุ่งโรจน์ หรือขอพรให้ตัวเอง ควรเลือกเทวรูปที่มีต้นกำเนิด และมีความเชื่อที่ถูกต้อง เช่น แม่กาลี ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี ถือเป็นเทวรูปที่น่าสะพรึงกลัวได้ แต่ในบันทึกทางศาสนา แม่กาลีเป็นผู้ทำลายพลังชั่วร้าย

เจ้าแม่กาลีได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพธิดาที่มีพลังมหาศาล คอยปราบปรามสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ชั่วร้ายปกป้องความดีและเก่งในความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว เธอเป็นเทพีในศาสนาฮินดู ผู้นำมหาวิทยาลัย กลุ่มรูปปั้นตันตระเทวีจำนวน 0 รูป ซึ่งเป็นรูปต่างๆ ของพระแม่ปาราวตี

ภาพดั้งเดิมของเทพธิดากาลีเปรียบเสมือนผู้ทำลายพลังชั่วร้าย และถือว่านางเป็นศักติที่มีอำนาจมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสี่เส้นทางลม ตามประเพณีตันตระของลัทธิ Shivism ความเชื่อพื้นฐานคือเธอเป็นผู้ทำลายความชั่วร้ายและเป็นผู้พิทักษ์ผู้บริสุทธิ์ ในยุคต่อมา มีการบูชาพระแม่กาลีในรูปแบบต่างๆ เช่น เจ้าแม่สูงสุด พระมารดาแห่งจักรวาล พระอดิศักติ หรืออดิปราศักติ ตาและประเพณีตันตระบางประเพณีบูชาเธอในฐานะความจริงขั้นสูงสุด

เธอยังถือเป็นเทพธิดาที่ปกป้องผู้คนที่เข้าสู่โมกษะ (การปลดปล่อย) ไอดอลทั่วไปของกาลีมักจะแสดงให้เธอยืนหรือเต้นรำบนร่างของพระศิวะ พระมเหสีของพระราชินีซึ่งนอนเงียบๆ ข้างใต้ พระองค์ทรงเป็นที่สักการะของชาวฮินดูในอินเดีย เนปาล และหลายส่วนของโลก

ในตำนานว่ากันว่า ในอดีตมียักษ์หรือปีศาจชื่อ มธุ หรือ ซาธู ซึ่งยากจะปราบได้ แต่พระแม่อุมาเทวีผู้กล้าหาญอาสาปราบปีศาจ พระแม่กาลีจึงไปบำเพ็ญกุศลและขอพรจากพระศิวะให้มีพลังวิเศษสามารถปราบปีศาจนี้ได้ พระแม่อุมเทวีจึงได้อวตารเป็นพระแม่กาลี

เจ้าแม่กาลีมีผิวพรรณสีดำเป็นมันเงา ใบหน้าของเขาดุร้ายและเขามี 0 แขนที่ถืออาวุธสังหาร ยื่นลิ้นออกมาจนสุดหน้าอก มีเลือดไหลออกจากปาก สวมกระโหลกไว้รอบคอของคุณ แต่ภายใต้รูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามนั้น จริงๆ แล้ว แม่กาลีเป็นคนมีจิตใจเมตตาเหมือนมหาสมุทร มอบความรักความเมตตาอันไม่สิ้นสุดแก่มวลชน อนุรักษ์และปกป้องทุกสิ่งที่ประพฤติตนดี และทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง จนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมารดาผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล เจ้าแม่กาลีเปรียบได้กับเจ้าแม่กวนอิมด้วยพระหัตถ์นับพัน ซึ่งเป็นท่าปราบมารและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ

ตามความเชื่อของชาวฮินดู การบูชาเจ้าแม่กาลีจะทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้น เอาชนะปัญหาและอุปสรรคของชีวิต และสามารถต่อสู้กับความชั่วร้าย ทำลายพลังที่ไม่ดีทั้งหมด แถมแม่กาลีจะให้ความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และพลังแก่คุณ

นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องผู้สักการะจากอันตรายและอุบัติเหตุอีกด้วย กำจัดศัตรูในชีวิต ปราบมารในใจเรา มารในที่นี้หมายถึงลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของเราที่เราอยากเปลี่ยนแปลง และสำหรับใครที่ไม่ทำดีกับคนอื่น เช่น ถ้าทำดีกับใครเขาก็ตอบไม่ดี แม่กาลีจะช่วยคนทำดีได้รับสิ่งดีๆ รวมถึงถ้าใครเดือดร้อนด้วย มีหน้าที่ดูแลครอบครัว แม่กาลีจะช่วยบรรเทาปัญหา

นอกจากนี้หากใครประสบเคราะห์ร้าย สิ่งลี้ลับ และสิ่งไม่เป็นมงคล พระองค์ก็จะทรงช่วยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายเหล่านั้น และจะนำความสุขความเจริญมาสู่ผู้บูชา อีกทั้งยังช่วยบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย และความเจ็บป่วยต่างๆ ส่งเสริมความโชคดี มั่งคั่ง ส่งเสริมยศศักดิ์และเกียรติยศ

เพราะเจ้าแม่กาลีมีพลังมหาศาล คนจึงนิยมไปสักการะพระองค์ เพราะหากผู้สักการะมีใจศรัทธาที่เข้มแข็งและประพฤติตนดีทั้งกาย วาจา และใจ เขาจะถวายพร ขอพรสักเท่าไร ก็จะสำเร็จสมหวังทุกประการ

Related Post